Auckland Museum - Collections Online

Predicate Object
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/dateCreated 2014-01-31T01:20:47.000Z
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/lastModifiedOn 2020-12-10T15:12:05.681Z
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/physicalDescription vi, 128 p. : geneal. tables, map ; 30 cm.
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/record_score 15
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/statementOfResponsibility Edited by Bruce Biggs, P. Hohepa, S.M. Mead
http://erlangen-crm.org/current/E72_has_language http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/language
http://erlangen-crm.org/current/P102_has_title http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/title/3/1
http://erlangen-crm.org/current/P108i_was_produced_by http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/production/1
http://erlangen-crm.org/current/P1_is_identified_by http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/identifier/2/1
http://erlangen-crm.org/current/P2_has_type Publication
http://erlangen-crm.org/current/P3_has_note Includes bibliographical references (p. iv-v).
http://erlangen-crm.org/current/P46i_forms_part_of http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/collection
http://erlangen-crm.org/current/P50_has_current_keeper http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/keeper
http://erlangen-crm.org/current/P59_is_located_on_or_within http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/location/1/1
http://erlangen-crm.org/current/P86_falls_within http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/timespan
http://purl.org/dc/elements/1.1/abstract Ko nga koorero i roto i teenei pukapuka he mea tango mai i nga pukuapuka e whai ake nei. Na nga etitia i whakaputa kee te tuhituhi kia kitea te roanga, te potonga raanei o nga reta, a, e, i, o, u, kia ngawari ai te whakahua tika i nga kupu, kei hee te kai-koorero ki te whakamaaramatanga.
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/bltSubject/2/1
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/bltSubject/4/1
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/bltSubject/4/2
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/bltSubject/4/3
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38046/bltSubject/4/4
http://purl.org/dc/elements/1.1/title Selected readings in Maori
http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation Selected readings in Maori
http://purl.org/ontology/bibo/edition 2nd ed.
http://schema.org/name Selected readings in Maori
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://erlangen-crm.org/current/E84_Information_Carrier
  • Set the Accept header to application/ld+json to get JSON-LD for this subject
  • Set the Accept header to application/json to get simple JSON representation for this subject