Auckland Museum - Collections Online

Predicate Object
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/dateCreated 2014-01-31T01:20:49.000Z
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/lastModifiedOn 2020-12-10T15:54:14.807Z
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/physicalDescription xxi, 143 p. ; 21 cm.
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/record_score 15
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/statementOfResponsibility Bruce Biggs ; he mahi whakamaaori na Cleve Barlow
http://erlangen-crm.org/current/E72_has_language http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/language
http://erlangen-crm.org/current/P102_has_title http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/title/3/1
http://erlangen-crm.org/current/P108i_was_produced_by http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/production/1
http://erlangen-crm.org/current/P1_is_identified_by http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/identifier/2/1
http://erlangen-crm.org/current/P2_has_type Publication
http://erlangen-crm.org/current/P3_has_note Includes index.
http://erlangen-crm.org/current/P3_has_note Available from Polynesian Press, P.O. Box 68-446, Newton, Auckland, N.Z.
http://erlangen-crm.org/current/P3_has_note Cleve Barlow. M.A. Linguistics, PhD Psychology; Senior Lecturer in Anthropology, University of Auckland.
http://erlangen-crm.org/current/P3_has_note Translation of: Let’s learn Maori. Rev ed. Wellington, N.Z. : Reed Education, 1973.
http://erlangen-crm.org/current/P3_has_note Variant Title: Me ako tatou i te reo Maori : he whakamaramatanga mo nga mahi ako i te reo Maori
http://erlangen-crm.org/current/P46i_forms_part_of http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/collection
http://erlangen-crm.org/current/P50_has_current_keeper http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/keeper
http://erlangen-crm.org/current/P59_is_located_on_or_within http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/location/1/1
http://erlangen-crm.org/current/P86_falls_within http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/timespan
http://purl.org/dc/elements/1.1/abstract Ehara teenei pukapuka i te kootuku rerenga tahi. Ko toona ritenga pea ko te kuaka kua tau tuatahi ki te taahuna. He nui noa iho ngaa pukapuka whaako i re reo Maaori kua tuhia i te reo Paakehaa. Kaatahi anoo ka kitea he pukapuka whakaako i te reo Maori kua tuhia i roto i taua reo ake. Teeraa pea ka puta mai eetahi anoo kia tatuu ai te whakataukii kua tuhia i runga ake nei, 'tau atu, tau atu, tau atu'.
http://purl.org/dc/elements/1.1/abstract E kii ana ngaa tohunga reo " he mahi uaua te koorero mo te reo ma te reo', aa, kua hangaa e raatou he reo waananga, he reo kaaore e maarama ana ki te nuinga o te tangata, kia ngaawari ai taua mahi uaua. I mua, tae noa ki nanahi nei, he reo Paakehaa anake taua reo waananga, he reo Paakehaa katoa ngaa pukapuka e whakaatu ana i te kaupapa me ngaa tikanga o te reo Maaori. Inaaianei tonu, na te whai-whakaaro me te pukumahi o te tohunga nei, o Cleve Barlow, ka taaea te korero mo te reo Maaori ma taua reo anoo. Kua mau tana ringa ki te raakau o te Paakehaa, aa, kua huri kee hei raakau Maaori. Ka aapiti atu tana mahi ki ngaa mahi a ngaa kaiwhakaako i roto i ngaa koohanga reo me ngaa kura. Kotahi tonu te whakaaro 'kei ngaro te reo tuupuna'.--back cover
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/bltSubject/2/1
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/bltSubject/4/1
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/bltSubject/4/2
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/38050/bltSubject/4/3
http://purl.org/dc/elements/1.1/title Me ako taatou i te reo Maaori : he whakamaaramatanga mo ngaa mahi ako i te reo Maaori
http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation Me ako taatou i te reo Maaori : he whakamaaramatanga mo ngaa mahi ako i te reo Maaori
http://purl.org/ontology/bibo/isbn 0473009072
http://schema.org/identifier 0473009072
http://schema.org/name Me ako taatou i te reo Maaori : he whakamaaramatanga mo ngaa mahi ako i te reo Maaori
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://erlangen-crm.org/current/E84_Information_Carrier
  • Set the Accept header to application/ld+json to get JSON-LD for this subject
  • Set the Accept header to application/json to get simple JSON representation for this subject