Auckland Museum - Collections Online

Predicate Object
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/dateCreated 2014-01-30T16:14:50.000Z
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/lastModifiedOn 2020-12-10T21:59:23.995Z
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/physicalDescription 8 p. : ill. ; 30 cm.
http://collections.aucklandmuseum.com/ontology/core/record_score 15
http://erlangen-crm.org/current/E72_has_language http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/language
http://erlangen-crm.org/current/P102_has_title http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/title/3/1
http://erlangen-crm.org/current/P108i_was_produced_by http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/production/1
http://erlangen-crm.org/current/P1_is_identified_by http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/identifier/2/1
http://erlangen-crm.org/current/P2_has_type Publication
http://erlangen-crm.org/current/P3_has_note Caption title.
http://erlangen-crm.org/current/P3_has_note Bibliography : p.8.
http://erlangen-crm.org/current/P3_has_note Text in Maori.
http://erlangen-crm.org/current/P46i_forms_part_of http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/collection
http://erlangen-crm.org/current/P50_has_current_keeper http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/keeper
http://erlangen-crm.org/current/P59_is_located_on_or_within http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/location/1/1
http://erlangen-crm.org/current/P86_falls_within http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/timespan
http://purl.org/dc/elements/1.1/abstract He reo ahurei te reo Maori na te mea koinei te reo o te tangata whenua o Aotearoa. I waenganui i tenei rau tau, i heke haere te ahua o te whakamahi i te reo Maori.
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/bltSubject/4/1
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/bltSubject/2/3
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/bltSubject/2/2
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/bltSubject/2/1
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/bltSubject/2/5
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://api.aucklandmuseum.com/id/library/catalogq40/8447/bltSubject/2/4
http://purl.org/dc/elements/1.1/title Te Mahi Rangahau Reo Maori : whakarapopotanga o te purongo
http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation Te Mahi Rangahau Reo Maori : whakarapopotanga o te purongo
http://purl.org/ontology/bibo/isbn 0478091478
http://schema.org/identifier 0478091478
http://schema.org/name Te Mahi Rangahau Reo Maori : whakarapopotanga o te purongo
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://erlangen-crm.org/current/E84_Information_Carrier
  • Set the Accept header to application/ld+json to get JSON-LD for this subject
  • Set the Accept header to application/json to get simple JSON representation for this subject